Nya Ägare

Teknobygg har sedan 2017 nya ägare.
Robert har tidigare arbetat med nyproduktion samt ROT och Mattias har 19 års erfarenhet av nyproduktion.

Om Oss

Vi är verksamma inom bygg och entreprenadbranschen och utför nybyggnationer, underhåll och serviceverksamhet.Vi arbetar sedan ca 20 år tillbaka med olika bygg- och underhållsprojekt i Stockholmsområde. Vi besitter specialkompetens av sten konservering av kulturhistoriska byggnader eller stenarbeten på sockelvåningar av särskilt historiskt eller arkitektonisk värde.

Vår specialité är fasad- och putsarbeten med känsla för befintlig arkitektur och utsmyckningar.

Våra medarbetare besitter mångårig yrkeskompetens inom såväl komplicerade som enklare putsarbeten.

Vi åtar oss som totalentreprenör utföra fasadrenoveringar inklusive fönsterbyten och balkongrenoveringar.

Vi utför även stambyten och lägenhetsrenoveringar som underentreprenör.

Vi är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening och  därigenom har vi tillgång till det nätverk av olika branschkompetenser som föreningen under många år byggt upp.

För närvarande arbetar vi bl.a. med fasadarbeten av nybyggda flerfamiljshus samt studentbostäder.

Vår KMA-policy finns att tillgå via förfrågan på mailadress: info@teknobygg.se.