Brf Blicken

Murning, nyproduktion, beställare Strabag Sverige AB

Storlek: 850 kvm