Brf Blodlönnen, Långbro Stockholm

Putsarbeten, nyproduktion, beställare JM AB

Storlek: 3 400 kvm