Gretas Glänta

Fasad och Takarbeten, nyproduktion, beställare Erlandsson Bygg i Stockholm AB

Storlek: 3 000 kvm